چه موقع ، چه زمانی ، کِی صندلی سیستم

چه موقع ، چه زمانی ، کِی: صندلی سیستم ایران سازنده رنو کلیو هاچ بک قیمت خودرو خودروسازی

گت بلاگز اخبار اجتماعی جاماندگی کشور عزیزمان ایران در تعطیلات

به گفته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح سازماندهی تعطیلات با پیشنهاد کم کردن روزهای تعطیل نوروز و تعطیلی روزهای شنبه به جای پنج شنبه، به بازوی پژوهشی

جاماندگی کشور عزیزمان ایران در تعطیلات

جاماندگی کشور عزیزمان ایران در تعطیلات

عبارات مهم : ایران

به گفته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح سازماندهی تعطیلات با پیشنهاد کم کردن روزهای تعطیل نوروز و تعطیلی روزهای شنبه به جای پنج شنبه، به بازوی پژوهشی مجلس سپرده شده است است تا بعد از بررسی کارشناسانه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

جاماندگی کشور عزیزمان ایران در تعطیلات

قانون گذاری در زمینه سامان بخشی به روزهای سرخ تقویم در حالی در کشور عزیزمان ایران به درازا کشیده شده است است که الگوی مرسوم تعطیلات در اغلب کشورها با گذر از نسل اول و دوم تعطیلات، در حال متمرکز شدن بر پراکندگی یکنواخت تعطیلات چندروزه در مقاطع زمانی متفاوت به عنوان نوین ترین الگوی مدیریت تعطیلات است.

به گفته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان در طرح ساماندهی تعطیلات درنظر دارند ضمن از بین بردن بعضی روزهای تعطیل از تقویم تعداد تعطیلات شروع سال را از ۱۳ روز به ۵ روز کم کردن دهند. افزون بر این، این طرح به قانون گذاران پیشنهاد می کند روز شنبه را به جای پنج شنبه تعطیل اعلام کنند.

به گفته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح سازماندهی تعطیلات با پیشنهاد کم کردن روزهای تعطیل نوروز و تعطیلی روزهای شنبه به جای پنج شنبه، به بازوی پژوهشی

با وجود زیاد بودن تعطیلات مناسبتی در ایران، مقایسه ها نشان می دهد که مجموع تعداد تعطیلات در کشور عزیزمان ایران در مقایسه با میانگین جهانی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد، بنابراین می توان گفت در صورتی که نشانه نمایندگان مجلس تطابق این تعداد با میانگین جهانی باشد، می توان به این طرح لقب کارشناسانه داد. آیا که با وجود اجرایی شدن نسل سوم تعطیلات در بسیاری از کشورها، الگوی تعطیلات در کشور عزیزمان ایران کماکان با نسل نخست و از‌بین‌برده‌شده شده است الگوی مدیریت تعطیلات تناسب دارد. در صورتی که نشانه نمایندگان کم کردن تعدادروزهای تعطیل باشد، می توان چنین استنتاج کرد که استدلال نمایندگان بر یک باور عامیانه غلط تعطیلاتی استوار شده است هست. به نظر می ‎رسد در صورت اهتمام نمایندگان به به روزرسانی الگوی تعطیلات در کشور، گزینش روز پنج شنبه به عنوان دومین روز تعطیل به واسطه سنخیت زیاد با عادات و فرهنگ مردم کشور عزیزمان ایران با چالش های کمتری همراه خواهد بود. این در حالی است که استدلال طرفداران تعطیلی شنبه مبنی بر قطع روابط تجاری و بانکی به واسطه امکانات حاصل از پیشرفت تکنولوژی محل چندانی از اعراب ندارد.

طرح مجلس جهت تعطیلات

روز گذشته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح شرح طرح ساماندهی تعطیلات در کشور پرداخت. به گفته سلمان خدادادی در این طرح نمایندگان قصد دارند بعضی از روزهای سرخ را از تقویم از بین بردن کنند. بر مبنای این طرح نمایندگان پیشنهاد کرده اند تا روز ۲۹ اسفند(روز ملی شدن صنعت نفت)، ۱۲ فروردین(روز جمهوری اسلامی)،۱۳ فروردین(روز طبیعت)و همچنین ۱۵ خرداد(قیام ۱۵ خرداد)از تعطیلات رسمی از بین بردن شوند. نمایندگان همچنین در این طرح پیشنهاد کرده اند که تعطیلات نوروز از ۱۳ روز به ۵ روز کم کردن یابد.

جاماندگی کشور عزیزمان ایران در تعطیلات

به گفته خدادادی تدوین کنندگان این طرح، تعطیلی روز شنبه را به جای تعطیلی روز پنج شنبه پیشنهاد کرده اند. منطق نمایندگان در ارائه چنین پیشنهادی عدم تداخل در تعطیلات آخر هفته کشور عزیزمان ایران و بسیاری از شرکای تجاری در صورت تعطیل شدن روز پنج شنبه هست. در چنین شرایطی تعطیلی روزهای پنج شنبه و جمعه در کشور عزیزمان ایران و تعطیلی شنبه و یکشنبه در اغلب کشورهای دنیا می تواند بین روابط تجاری کشور اثرگذار باشد. طرح ساماندهی تعطیلات جهت نخستین بار در مجلس هفتم مطرح شد ولی با وجود مطرح شدن چندین باره این طرح به علت نیاز به برآورد کارشناسی زیاد و همچنین وجود موافقان و مخالفان بسیار تصویب این طرح تا به امروز محقق نشده هست. به گفته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان این طرح را جهت چکش کاری کارشناسانه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار کرده اند تا بعد از کار پژوهشی و تطبیقی بازوی پژوهشی مجلس، تصویب این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد.

یک باور غلط راجع به تعطیلات

مقایسه تعداد تعطیلات در کشور عزیزمان ایران و سایر کشورها نشان می دهد که در حال حاضر کشور عزیزمان ایران از نظر میزان تعطیلات کمترین تعداد تعطیلات را در بین کشورهای متفاوت دارد. در حال حاضر تعداد روزهای سرخ تقویم ایرانی (به احتساب تداخل بین تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مناسبتی) ۷۴ روز هست. این در حالی است که تعداد روزهای تعطیل در اغلب کشورهای دنیا زیاد از ۱۱۰ روز هست. با این وجود یک باور نادرست عمومی وجود دارد که تعداد تعطیلات در کشور عزیزمان ایران زیاد از سایر کشورها هست. به نظر می رسد که این باور نادرست ریشه در تعداد زیاد تعطیلات مناسبتی در کشور عزیزمان ایران در مقایسه با سایر کشورها دارد.

به گفته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح سازماندهی تعطیلات با پیشنهاد کم کردن روزهای تعطیل نوروز و تعطیلی روزهای شنبه به جای پنج شنبه، به بازوی پژوهشی

ایران با داشتن ۲۶ تعطیل مناسبتی دارای بیشترین تعطیلات مناسبتی در میان کشورهای دنیا هست. با این وجود یک روزه بودن تعطیلات آخر هفته در کشور عزیزمان ایران باعث شده است است که ایرانی ها در مقایسه با میانگین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای ژاپن و کره جنوبی (به عنوان نمایندگان کشورهای توسعه یافته) در حدود یک ماه کم تر در تعطیلات باشند. در صورت زیاد کردن تعطیلات آخر هفته به دو روز، تعداد تعطیلات در کشور عزیزمان ایران با احتساب تداخل بین تعطیلات به ۱۲۵ روز خواهد رسید.

یعنی رقمی معادل تعداد تعطیلات در کشورهایی مانند ژاپن و برزیل. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از کم کردن تعداد روزهای تعطیل در طرح ساماندهی تعطیلات سخن می گویند که حتی در شرایط فعلی نیز تعداد تعطیلات در کشور عزیزمان ایران در مقایسه با استاندارد مرسوم در دنیا تفاوت فاحشی دارد. بنابراین می توان گفت در صورتی که نشانه نمایندگان مجلس در این طرح دو روزه کردن تعطیلات آخر هفته باشد این طرح از زاویه دید علمی پذیرفته خواهد بود، ولی اگر نشانه نمایندگان کم کردن تعداد روزهای تعطیل باشد، به نظر می رسد که منطق نمایندگان از یک نظر غیرواقعی نشات گرفته است.

جاماندگی کشور عزیزمان ایران در تعطیلات

پنج شنبه یا شنبه؟

به گفته مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر دارند به جای روزهای پنج شنبه روزهای شنبه را تعطیل کنند. این در حالی است که روز پنج شنبه به عنوان یک روز نیمه تعطیل، در عین داشتن هزینه های یک روز کاری مانند ترافیک، آلودگی هوا و مصرف از مزایای یک روز تعطیل نیز برخوردار نیست. افزون بر این در این روز بسیاری از فعالیت های ستادی تعطیل شده است و بسیاری از کارمندان به مرخصی استحقاقی می روند، در چنین شرایطی شبکه ارتباطی مورد نیاز جهت بسیاری از فعالیت های شغلی در خلأ بعضی از حلقه ها مغفول می ماند. این در حالی است که پژوهش های روانشناسی نیز نشان می دهد به واسطه شیفت کوتاه تر در روزهای نیمه تعطیل مرحله تطبیق با شروع و آخر کار در روزهای نیمه تعطیل در عمل کل این شیفت کاری را تحت تاثیر قرار می دهد، در نتیجه بهره وری دسته ای از کارمندان که در این روز نیمه تعطیل بر سر کار حاضر می شوند نیز در عمل تا حدود زیادی کم کردن می یابد.

با وجود اینکه اثر فزاینده تعطیلات دوروزه بر بهره وری و ایجاد وقت های نهفته جهت تحرک موتور اقتصادی در بعضی از بخش ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به طرفداران دوروزه شدن تعطیلات اضافه کرده هست، ولی گزینش تعطیلی هم جوار روز جمعه محل بحث کارشناسان کشور هست. اگرچه تعطیلی روز پنج شنبه می تواند اثر سوئی بر پاره ای از روابط تجاری داشته باشد، ولی به نظر می رسد گزینش روز پنج شنبه به عنوان روز تعطیل در شرایط فعلی با چالش های کمتری همراه هست. آیا که به واسطه نیمه تعطیل بودن این روز، تعطیلی روز پنج شنبه زیاد با عادات اجتماعی شکل گرفته تطابق دارد. افزون بر این به نظر می رسد تعطیلی روز پنج شنبه سنخیت بیشتری نیز با باور مذهبی ایرانیان دارد.

سه نسل تعطیلات

در نخستین سال های بعد از انقلاب صنعتی در اروپا کارگران مجبور بودند حدود دوسوم روز را به فعالیت بپردازند. ولی رفته رفته با رونمایی پژوهشگران از آثار مثبت فراغت بر میزان خروجی ناشی از اشتغال، بحث کم کردن شیفت کاری و زیاد کردن تعداد روزهای تعطیل مطرح شد. می توان روند عوض کردن شکل تعطیلات طی چند قرن اخیر را به سه دوره تقسیم کرد. نسل اول تعطیلات، مشمول بر تعطیلات آخر هفته یک روزه بود. روندی که با گسترش علوم روانشناسی کار، ارگونومی و مطالعات پژوهشگران در اثر تعطیلات بر بهره وری و تولید ناخالص داخلی، به واسطه توجیه پذیر نبودن جای خود را به تعطیلات دو روزه داد.

به این ترتیب می توان نسل دوم تعطیلات را تعطیلات آخر هفته دو روزه دانست. نسل سوم از تعطیلات نیز که در سال های اخیر در بعضی از کشورها مانند کانادا و انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است علاوه بر تعطیلات آخر هفته دو روزه، بعضی از تعطیلات چند روزه را که به شکل یکنواخت در طول تقویم و در طول دوره های منظم ایجاد شده است هست، مشمول بر می شود نگاهی به روند حاکم بر تعطیلات در کشور عزیزمان ایران نشان می دهد با وجود اجرای نسل سوم تعطیلات در بسیاری از کشورها، روزهای سرخ بر اساس الگوی مرسوم در نسل اول در کشور عزیزمان ایران پراکنده شده است اند.

بنابراین به نظر می رسد گذار از نسل اول تعطیلات بر مبنای منطق علمی و نسخه اجرا شده است در سایر کشورها تصمیمی باشد که نمایندگان مجلس باید سریعتر اتخاذ کنند. در گزینش روز دوم تعطیل نیز باید تناسب الگوی تازه با عادات و مناسبات فرهنگی و مذهبی ایرانیان در نظر گرفته شود. در صورتی که منظور نمایندگان از انتقال تعطیلی پنج شنبه به شنبه، انتقال کیفیت فعلی روز پنج شنبه به نخستین روز هفته باشد، باید پرسید که این عوض کردن و هزینه احتمالی ایجاد شده است چه تغییری ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نمایندگان بخواهند تعطیلات آخر هفته را به دو روز زیاد کردن بدهند، گزینش پنج شنبه با چالش کمتری همراه هست. انتخابی که می تواند طرح ساماندهی تعطیلات را از مرحله پاسکاری به مرحله اجرا برساند.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | تعطیلی | کشورها | ایرانی | ایرانیان | تعطیلی شنبه | تعطیلات نوروز | نمایندگان مجلس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz