چه موقع ، چه زمانی ، کِی صندلی سیستم

چه موقع ، چه زمانی ، کِی: صندلی سیستم ایران سازنده رنو کلیو هاچ بک قیمت خودرو خودروسازی

گت بلاگز اخبار حوادث دکتر بی احتیاط محکوم به مداوای رایگان ۱۰۰ بیمار شد

قاضی «دادگاه کیفری دو» شهرستان گالیکش ،پزشک بی احتیاط را علاوه بر پرداخت دیه، از جنبه عمومی جرم نیز به جای یک ماه حبس به ویزیت رایگان ۱۰۰ بیمار یتیم یا بدسرپرست

دکتر بی احتیاط محکوم به مداوای رایگان ۱۰۰ بیمار شد

دکتر بی احتیاط محکوم به مداوای رایگان ۱۰۰ بیمار شد

عبارات مهم : پرونده

قاضی «دادگاه کیفری دو» شهرستان گالیکش ،پزشک بی احتیاط را علاوه بر پرداخت دیه، از جنبه عمومی جرم نیز به جای یک ماه حبس به ویزیت رایگان ۱۰۰ بیمار یتیم یا بدسرپرست محکوم کرد.

به گزارش میزان، قاضی دادگاه کیفری دو شهرستان گالیکش دکتر بی احتیاط را علاوه بر پرداخت دیه، از جنبه عمومی جرم نیز به جای یک ماه حبس به ویزیت رایگان ۱۰۰ بیمار یتیم یا بدسرپرست محکوم کرد.

دکتر بی احتیاط محکوم به مداوای رایگان ۱۰۰ بیمار شد

وی در رابطه با صدور این رای اظهارکرد: در این رای اداره بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اجرای احکام کیفری این شهرستان مکلف به نظارت بر اجرای این شده است اند.

به گفته ی محمدرضا عموزاد خلیلی قاضی این پرونده، رای تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ به طرفین پرونده، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان است.

قاضی «دادگاه کیفری دو» شهرستان گالیکش ،پزشک بی احتیاط را علاوه بر پرداخت دیه، از جنبه عمومی جرم نیز به جای یک ماه حبس به ویزیت رایگان ۱۰۰ بیمار یتیم یا بدسرپرست

این قاضی با بیان اینکه گلستان یکی از استان های پیشرو کشور در زمینه صدور آرای جایگزین حبس هست، استفاده از آرای جایگزین زندان را یکی از رویکرد های قوه قضاییه در سال های اخیر عنوان کرد.

واژه های کلیدی: پرونده | رایگان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz